AVÍS LEGAL Y CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT

Domicili Social: Carrer Portal, 3, 25176 Torrebesses – Lleida

DNI: G42732495
E-Mail: hola@productorscat.cat

Lloc Web: https://productorscat.cat

1.- Objecte

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT (també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://productorscat.cat, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), que implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Com a usuari, ha de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que accedeixi a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web, sense que existeixi la obligació d’avisar amb antelació o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït d’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de l’Associació per la promoció dels Productors Catalans de Qualitat té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris, però per a la prestació d’algun dels serveis prestats en ella, pot ser que sí s’hagi de registrar utilitzant el formulari habilitat a tal efecte.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç, garantint la seva autenticitat. És responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada sempre actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquests; és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per internet, es tindran que establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’usuari es compromet a no utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)       sigui contrari, depreciï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)       indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; 

(c)        indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)       sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones; 

(e)       de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)         constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha sigut revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

L’ ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir a conseqüència de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris en el lloc web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Per més informació, pot veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o, quan sigui necessari, al bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pot ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. XARXES SOCIALS

L’informem que l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes (fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitat, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués aparèixer respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic mencionat anteriorment.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10.- LSSI

Objecte
Les condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online Productors Catalans, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.productorscat.cat.

En utilitzar el lloc web www.productorscat.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, té dret a no realitzar cap comanda.

El lloc web www.productorscat.cat té per objecte la venda de productes i serveis de diversos productors. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines de la web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà. Aquestes condicions poden ser modificades, per la qual cosa és recomana la seva lectura abans de realitzar qualsevol comanda.

Comandes
Realitzar una comanda a www.productorscat.cat equival a l’acceptació dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.productorscat.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

Per realitzar una comanda a través de www.productorscat.cat cal tenir autorització per utilitzar la targeta de dèbit o crèdit, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis
proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.productorscat.cat- 

El responsable del lliurament dels encàrrecs és el productor. Aquest lliurament podrà ser amb els propis mitjans del proveïdor o bé a través d’una agència de transport designada pel mateix. Les comandes es lliuraran a l’adreça designada pel client. L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sens perjudici de l’anterior, l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari. No es lliuraran comandes en apartats postals.

El període de lliurament dels articles s’indica a la fitxa detall de cada una de la botiga dels productors. El termini de lliurament de la comanda dependrà de les polítiques de venda de cada productor. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies laborables seran de dilluns a divendres (a excepció de festius nacionals o locals). El càlcul d’aquest termini està condicionat a diverses variables, com poden ser l’adreça de
destinació, el volum de la comanda o la logística interna.

Pagament
Productors Catalans ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament STRIPE i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció. La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades en el moment del pagament.
Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la Passarel·la de Pagament Segur STRIPE. 
Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè. L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.productorscat.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant, si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i, segons el productor, únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que ja s’especifiquen. La moneda utilitzada pels preus és el EURO. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

COST DEL TRANSPORT:

 Enviaments a domicili: cada productor té les seves condicions. 

 Al realitzar la comanda a través de la pàgina web el productor li farà arribar la factura corresponent. Per a qualsevol informació sobre la seva comanda, pot enviar un correu electrònic a hola@productorscat.cat

L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.productorscat.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes
Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la següent direcció de correu electrònic: hola@productorscat.cat.

Devolucions
Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mateixa, prèvia comunicació amb l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT (mitjançant correu electrònic a hola@productorscat.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT comunicarà al productor aquesta incidència i aquest procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys
en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda el client ho pot comunicar a la direcció de correu electrònic hola@productorscat.cat

Responsabilitat
L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la sevanaturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi. El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets
El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la plataformes web productors.cat als quals pugui accedir són propietat exclusiva de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització expressa de la propietària.

PAGAMENT
En el cas d’internet les opcions de pagament són diverses:
 Contra reemborsament. El pagament es realitza en efectiu en el moment de rebre el producte.
 Amb targetes:
o De prepagament. Es poden recarregar amb l’import exacte de les compres.
o Crèdit. Cal facilitar el número de targeta, la data de caducitat, el nom del titular i, com a mesura addicional de seguretat, el CCV2 o xifra de tres o quatre dígits que apareix en la zona posterior de la targeta, al costat de la signatura.

 Des del telèfon mòbil. L’app mitjançant la qual es realitza el pagament ha de ser segura i fiable.
 Passarel·les de pagament segur (Paypal). Són plataformes intermediàries entre el client, el seu banc i l’empresa de venda en línia. El seu ús vincula les dades bancàries amb un compte d’usuari. Per tant, a l’hora de pagar l’única informació que cal facilitar a la botiga electrònica és el nom d’usuari i la contrasenya de Paypal. 
 Per transferència bancària. Si l’entitat bancària del client és diferent a la del venedor, el pagament no és immediat i pot trigar uns dies a fer-se efectiu. La botiga en línia no tramita l’enviament de la comanda fins que no verifica la recepció de la transferència. Aquesta pot ser l’opció menys segura i, per tant, només convé triar-la per a la compra en botigues confiança.

 Domiciliació bancària. És útil per a la contractació de serveis que es paguen periòdicament.

SEGURETAT EN EL PAGAMENT
D’altra banda, per confirmar que la pàgina és segura, en el moment d’efectuar el pagament, l’adreça ha de canviar d’http a https i a la part inferior del navegador hi ha d’aparèixer un cadenat tancat. Una vegada realitzada la compra del bé o la contractació del producte, el venedor ha d’enviar al
consumidor una factura, un tiquet o un justificant de la transacció. Pots pagar amb total seguretat per la nostra botiga virtual.  No tenim accés als números de targeta de crèdit per als pagaments, perquè aquestes dades són gestionades per STRIPE, que és una empresa especialitzada en seguretat en la transferència de diners, i reconeguda en l’àmbit mundial.

El lliurament del producte o la prestació del servei s’ha de realitzar dins dels 30 dies posteriors a la realització de la compra, excepte que a l’oferta s’indiqui un altre termini. Si l’empresari no compleix, el consumidor por resoldre el contracte i reclamar les quantitats abonades.
L’enviament via postal del producte ha de:
 contenir l’adreça de contacte de l’establiment, la factura corresponent, la garantia i el formulari de desistiment.
 fer-se, almenys, tots els dies laborables, de dilluns a divendres, excepte en el cas de concórrer circumstàncies o condicions geogràfiques especials.
 lliurar-se al destinatari o la persona que aquest autoritzi o dipositar-se als casellers postals o a les bústies domiciliàries, individuals o col·lectives.

DRET DE DESISTIMENT
Aquest dret és obligatori en les compres a distància. El consumidor disposa d’un període mínim de 14 dies per retornar la compra o desistir del contracte. En aquest cas, l’empresari té l’obligació d’abonar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor.

MANCA DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

En cas que els béns sol·licitats no estiguin disponibles, l’empresari o empresària ha d’avisar la persona consumidora perquè pugui recuperar les quantitats abonades en un termini màxim de 14 dies.
En alguns casos el bé o el servei contractat es pot substituir per un altre de característiques semblants sense cap augment de preu, però cal que l’empresari o empresària n’hagi informat prèviament la persona consumidora.

Per a més informació sobre el teu dret de revocació de la compra dins del període de reflexió de 14 dies, visita la pàgina web oficial de l’Observatori d’Internet de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) o el lloc web oficial de l’Agència Catalana de Consum
http://consum.gencat.cat/ca/inici

CANVIS I DEVOLUCIONS

L’obligació de canviar els productes o retornar els diners es dóna en els supòsits següents:
 Quan el producte és defectuós. Teniu dret a triar entre la seva reparació o substitució sempre que sigui possible i proporcionada.   
o Si conclosa la reparació i un cop lliurat el producte encara no és conforme, podeu optar per la substitució (llevat que aquesta opció sigui desproporcionada), la rebaixa del preu o la resolució del contracte.
o Si opteu per la substitució i no és conforme el producte, podreu exigir la reparació del producte, la rebaixa del preu o la resolució del contracte (vegeu Garantia dels productes).

 Quan la venda és a distància (per internet, per telèfon, per correu postal…), a domicili o bé fora d’un establiment comercial (durant una excursió, per exemple). En aquests casos és aplicable el dret de desistiment, per tant, teniu dret a retornar el producte en els 14 dies posteriors a la venda i a demanar el retorn dels diners.
 Quan l’oferta, promoció, publicitat o al mateix comprovant de compra de l’establiment així ho expliciti.
o Si l’empresa ofereix el dret de desistiment ha d’informar de les condicions i del termini durant el qual podeu exercir-lo, de la quantia i de la forma de pagament de les despeses de devolució (si n’hi ha) i de les modalitats de restitució del bé o servei rebut (abonament a la targeta, en metàl·lic….).

Per tant, en el cas de productes en perfecte estat, és recomanable que tingueu en compte el
següent: 
 Si l’establiment comercial no manifesta res a les seves ofertes, publicitats o al mateix establiment, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions dels diners.
 Si l’establiment comercial ofereix als seus clients i clientes la possibilitat de canvis dels productes i devolucions dels diners, ha d’informar prèviament de forma clara, visible i per escrit de les condicions en les quals es poden fer (termini, lloc, excepcions -si n’hi ha- en funció de la naturalesa del producte…).
 Si l’establiment ofereix als seus clients la possibilitat d’emetre un val de compra. En aquest cas, cal informar i especificar al mateix val de compra les seves condicions d’ús, en especial, pel que fa al seu termini de caducitat.