Missió, visió i valors

Missió

 
Col·laborar en millorar la visibilitat i la competitivitat dels petits productors de qualitat, fent que aquesta repercuteixi directament en el territori, mantenint i generant riquesa i llocs de treball que, al mateix temps, incideixen positivament en el circuit econòmic i en l’equilibri del territori, creant accions transformadores.
 

Visió

 
Ser una entitat de referència tant per productors com consumidors que aporti solucions perdurables per:
 

· Promocionar el consum de productes locals i de qualitat

· Posar en valor els productes de qualitat.

· Fomentar els productes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

· Dinamitzar el circuit econòmic local.

· Afavorir l’equilibri territorial.

· Generar valor basat en l’economia biocircular.

· Alfabetitzar i promoure l’ús d’eines digitals.

Valors

 

· EQUITAT I AUTORESPONSABILITAT

Promoure el consum de productes de locals d’una manera més ètica, justa i sostenible per a tothom, unit directament productors i consumidors, l’origen i el final, sense barreres, creant una comunitat amb equitat i autoresponsabilitat vers el consum local.
 

· QUALITAT

Afavorir d’una banda, que els productors prenguin consciència de les necessitats i/o neguits dels consumidors i per l’altra, que els consumidors valoritzin els productes de qualitat garantint un preu just als productors.
 

· SOSTENIBILITAT

Facilitar el consum local com a model d’economia que afavoreix al productor local i el respecte al medi ambient. Respectant els ritmes naturals de la terra, i adaptar el nostre consum als productes de temporada com a garantia de sostenibilitat.
 

· TERRITORI

Formar part de la comunitat de productors catalans ajudant a dinamitzar l’economia local i col·laborar perquè aquesta repercuteixi directament en el territori per tal que aquesta inversió generi llocs de treball que, al mateix temps, incideixen positivament en el circuit econòmic i l’equilibri territorial.
 

· INNOVACIÓ

Utilitzar i promoure la utilització de les eines digitals i tecnològiques necessàries per a conèixer, aprendre, entendre, opinar, observar, ensenyar, ajudar, col·laborar i crear una comunitat sòlida d’autoresponsabilitat i preparada pel canvi tecnològic.

· CULTURA: utilitzar la cultura com a eina vehicular per posar en valor i visibilitzar la nostra identitat.

· TRANSFORMACIÓ: crear col·laboracions i accions transformadores per canviar les lògiques del sistema actual, creant un model de consum socialment responsable i econòmicament viable. 
 

· PROFESSIONALITAT

Esdevenir un col·laborador amic de les empreses productores del nostre entorn en els àmbits de promoció, comercialització i distribució dels seus productes.
 

· EMPODERAMENT

Totes aquelles relacionades en al promoció de la Formació Professional en tots els seus subsistemes.