POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT, d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada al Carrer Portal, 3, 25176 Torrebesses – Lleida, amb NIF G42732495 i direcció de correu electrònic hola@productorscat.cat

L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT, com a responsable del present lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, de caràcter tècnic i organitzatius, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades en els nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, Whatsapp, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials (aquestes comunicacions seran realitzades pel Prestador i relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que hagi arribat a algun acord de promoció); realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa de la obligatorietat de subministrar les dades d’usuari. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT per tal que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador. Les dades no es mantindran més temps del necessari mentre duri la relació amb l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Carrer Portal, 3, 25176 Torrebesses ( Lleida), enviant un correu electrònic a hola@productorscat.cat, indicant en el assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la Llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, i aquesta retirada no afectarà a la licitud del tractament efectuat amb anterioritat. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre de fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no cedirà les dades personals a tercers, excepte per imperatiu legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a tercers es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per la citada cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hi hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, dins del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, amb objecte de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre l’ASSOCIACIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT

+INFO

FINALITAT

–        realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web

–        remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic,

–        respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;

–        realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari

+INFO

LEGITIMACIÓ

DESTINATARIS

Consentiment de l’interessat

+INFO

DESTINATARIS DE CESSIONS

No hi ha cap cessió de dades

+ info

DRETS

Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.

+INFO

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Pot consultar la informació addicional sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT (també el prestador) Cif:  G42732495

Direcció postal:  Carrer Portal, 3, 25176 Torrebesses (Lleida)

Correu electrònic: hola@productorscat.cat

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari
 • Utilitzar les seves dades per a contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a hola@productorscat.cat.

D’acord amb la LSSICE, ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i la citada empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS PERSONES INTERESADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@productorscat.cat, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

 Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatizat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECABEM:

Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web li demanarem que ens proporcioni informació envers vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació relativa a una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT, incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s’ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats al efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

–  Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT consideri inapropiat.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT, podent enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT, pot consultar aquesta mateixa pàgona o el següent enllaç

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el supòsit de que l’usuari es subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractades per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per imperatiu legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el supòsit que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informarem que les dades aportades seran tractades per a regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’avís legal i la política de privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum online.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre l’ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTORS CATALANS DE QUALITAT i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.